تازه های کتابخانه

تاریخ ایران پژوهش آکسفورد

  • نویسنده: ؛ویراسته تورج دریایی, ترجمه شهربانو صارمی
  • ناشر: ققنوس
  • سال نشر: 1398
  • مترجم: ویراستار: دریایی, مترجم: صارمی
  • موضوع: ; ایران -- تاریخ